ขอใบเสนอราคา
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ *
หมายเลขโทรศัพท์ [ พื้นฐาน ] *
หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์ [ มือถือ ] *
ชื่อเว็บไซต์ [ URL ] *
อีเมล์
ประเภทเว็บไซต์
โทนสีที่ต้องการ
รายละเอียดเว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ที่ต้องการ
( โปรดทำเครื่องหมายหน้ารายการที่ต้องการ )
 Home Page / หน้าแรก (1500 บาท)  Google Map (500 บาท)
 About Us (1500 บาท)  Web Board (2000 บาท)
 Contact Us (1500 บาท)  แบบฟอร์มรับสมัครงาน (2000 บาท)
 Contact Form (2000 บาท)  ฟอร์มจองห้องพัก (2000 บาท)
 Event (1500 บาท)  Flash Header (1500 บาท)
 News / ประชาสัมพันธ์ (1500 บาท)  Flash Intro (5000 บาท)
 หน้าชำระ/แจ้งชำระเงิน (2000 บาท)  Online Poll (500 บาท)
 หน้า My Service (1500 บาท)  Photo Gallery (2000 บาท)
 หน้าบทความ จำนวน หน้า  (1500 บาท/หน้า)  Submit Directory (1500 บาท)
 ออกแบบระบบตะกร้า สินค้า 0-50 ชิ้น (5000 บาท)  SEO ราคาประหยัด (3500 บาท)
 ออกแบบระบบตะกร้า สินค้า 51-100 ชิ้น (8500 บาท)  จดโดเมน (500 บาท)
 ต้องการทำเว็บ 2 ภาษา (ราคาเพิ่ม 50%)  โฮสติ้ง (1000 บาท)

เงื่อนไขในการจัดทำ

โปรดอ่านเงื่อนไขในการจัดทำก่อน ดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล เนื้อหา ( ในรูปแบบText File เช่น Word , Excel , Notepad ) และ
    รูปภาพ ให้กับทางเราทั้งหมด
2. ระยะเวลาในการจัดทำ 15 วัน เริ่มนับเมื่อ ได้รับการเซ็นเอกสารกลับ , ชำระเงินมัดจำ และ
    ส่งรายละเอียดในการจัดทำทั้งหมด
3. สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หลังจากดูตัวอย่างเว็บไซต์แล้ว และ การแก้ไขงานทางลูกค้า
    ต้องกำหนดมาเป็นข้อๆ
4. ชำระเงินมัดจำ 50% หลังจบงานอีก 50% ภายใน 3 วัน การชำระเงินเป็นเงินสด
5. ระยะเวลาในการรอการแก้ไขจากลูกค้าหากเกิน 7 วันทางเราถือว่าลูกค้ายอมรับงานทั้งหมด
    และยินดีที่จะให้ทางเราปิดจบงาน


ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ เงื่อนไขในการจัดทำ เรียบร้อยแล้ว

Security Code : Audio Version Reload Image
โปรดกรอก Security Code * :